SON DAKİKA

TA?rkiye Cumhuriyet Merkez BankasA�’ndan hA?kA?mete aA�A�k mektup!

TCMB, hA?kA?mete enflasyon sapmasA� sebebiyle yazdA�AYA� mektubu yayA�mladA�.

Bu haber 30 Ocak 2018 - 17:56 'de eklendi ve 126 views kez görüntülendi.

Merkez BankasA�, birikimli dA�viz kuru etkilerinin ve ithalat fiyatlarA�nda 2017 yA�lA�nda gA�zlenen hA�zlA� artA�AYlarA�nA�enflasyonA�A?zerindeki etkilerinin kademeli olarak zayA�flayacak olmasA�nA�n, 2018 yA�lA�nda enflasyona dA?AYA?AY yA�nA?nde katkA� yapmasA�nA� beklediklerini iletti.

Merkez BankasA�’nA�n mektubunda 2017 yA�lA�nda enflasyonun belirlenen hedefin A?zerinde gerA�ekleAYmesine sebep olan temel etkenlerin baAYA�nda TL’de gA�zlenen yA?ksek deAYer kaybA�nA�n geldiAYi belirtilerek, “2017 yA�lA�nda TA?rk lirasA� dA�viz kuru sepeti karAYA�sA�nda ortalama yA?zde 22 oranA�nda deAYer kaybetmiAYtir.” denildi.

Merkez BankasA�, 2018 yA�lA�nda iktisadi faaliyet veA�krediA�bA?yA?mesinin daha A�lA�mlA� bir seyir izleyeceAYi tahminine ek olarakA�paraA�ve maliye politikalarA� arasA�nda kuvvetli bir biA�imde devam edecek eAYgA?dA?m dA?hilindeA�vergiA�ve yA�netilen/yA�nlendirilen fiyat ayarlamalarA�nA�n Orta Vadeli Program ile uyumlu seyredeceAYi bir makro politika A�erA�evesinin de enflasyonun dA?AYA?AY sA?recini destekleyeceAYini belirtti.

Merkez tarafA�ndan HA?kA?mete yazlA�lan AA�A�k Mektup AYu AYekilde:

“1211 sayA�lA�A�Merkez BankasA�A�Kanunua��nun 42. maddesi uyarA�nca,A�enflasyonA�hedefine ulaAYA�lamamasA� halinde TA?rkiye Cumhuriyet Merkez BankasA�a��nA�n (TCMB) sA�z konusu sapmanA�n nedenlerini ve alA�nmasA� gereken A�nlemleri HA?kA?mete yazA�lA� olarak bildirmesi ve kamuoyuna aA�A�klamasA� gerekmektedir. 6 AralA�k 2016 tarihinde yayA�mlanan a�?2017 YA�lA�A�ParaA�ve Kur PolitikasA�a�? baAYlA�klA� temel politika metninde belirtildiAYi gibi, 2017 yA�lA� iA�inA�enflasyonA�hedefi HA?kA?metle beraber yA?zde 5 olarak belirlenmiAYtir. Yine aynA� metinde, yA�l sonunda enflasyonun hedef etrafA�nda belirlenen iki puanlA�k belirsizlik aralA�AYA�nA�n dA�AYA�nda kalmasA� durumunda HA?kA?mete aA�A�k mektup yazA�lacaAYA� ifade edilmiAYtir. 2017 yA�l sonu itibarA�ylaA�enflasyonA�hedef aralA�AYA�nA�n A?zerinde kalmA�AYtA�r. Bu metin, enflasyonun hedeften sapmasA�nA�n nedenleri ile hedefe ulaAYmak iA�in alA�nan ve alA�nmasA� gereken A�nlemleri aA�A�klamaktadA�r.

2017 YILINDA ENFLASYONU BELA�RLEYEN FAKTA�RLER

2017 yA�lA�nda enflasyonun hedefin A?zerinde gerA�ekleAYmesinde etkili olan temel unsurlarA�n baAYA�nda TA?rk lirasA�nda gA�zlenen yA?ksek deAYer kaybA� gelmektedir. Bunun yanA�nda, bu dA�nemdeA�ABD dolarA�A�bazA�nda ithalat fiyatlarA� A�ngA�rA?lerin A?zerinde bir seyir izlemiAYtir. 2012-2016 dA�neminde enflasyona dA?AYA?AY yA�nlA? katkA� sunan ithalat fiyatlarA�, 2017 yA�lA�nda artA�AY kaydederek TA?rk lirasA�ndaki deAYer kaybA�yla birlikteA�enflasyonA�A?zerinde maliyet yA�nlA? bir baskA� oluAYturmuAYtur. Nitekim A?retici fiyatlarA� 2017 yA�lA�nda yA?zde 15,47 oranA�nda artmA�AY, tA?ketici fiyatlarA� A?zerinde A?retici fiyatlarA� kaynaklA� baskA�lar yA�l genelinde gA?A�lA? seyretmiAYtir. Bu geliAYmelere ek olarak gA�da ve alkolsA?z iA�ecekler grubunda yA�llA�kA�enflasyonA�yA?zde 13,79 dA?zeyinde gerA�ekleAYerek enflasyonun hedeften sapmasA�nda A�nemli bir rol oynamA�AYtA�r. 2017 yA�lA�nda iktisadi faaliyetteki gA?A�lA? seyir enflasyondaki artA�AYA� destekleyen bir diAYer unsur olmuAYtur. Enflasyondaki yA?kseliAYte beklenti ve genel fiyatlama davranA�AYA�ndaki bozulmanA�n etkileri de A�ne A�A�kmA�AYtA�r. DiAYer yandan,A�paraA�veA�maliye politikasA�A�eAYgA?dA?mA?nA?n gA?A�lenmesiyle, 2017 yA�lA�nda kamu fiyat veA�vergiayarlamalarA� kanalA�yla enflasyona gelen katkA� geA�miAY yA�llara kA�yasla sA�nA�rlA� kalmA�AYtA�r.

2017 yA�lA�nda TA?rk lirasA� dA�viz kuru sepeti karAYA�sA�nda ortalama yA?zde 22 oranA�nda deAYer kaybetmiAYtir. Bu deAYer kaybA�nA�n olumsuz etkileri, dA�viz kuru geA�iAYkenliAYinin yA?ksek olduAYu temel mallar grubu baAYta olmak A?zere, tA?ketici enflasyonu alt gruplarA� genelinde hissedilmiAYtir. DeAYer kaybA�nA�n birikimli etkileri temel mal grubu geneline yayA�lA�rken, A�zellikle otomobil gibi ithal bileAYeni yA?ksek A?rA?nlerde gA?A�lA? fiyat artA�AYlarA� izlenmiAYtir. Bunun yanA�nda, geA�iciA�vergiA�indirimi teAYvikine konu olan sektA�rlerde artan iA� talebe ek olarak belirli sektA�rlerde dA�AY talep koAYullarA�nA�n da gA?A�lA? seyretmesi birikimli maliyet baskA�larA�nA�n fiyatlara daha kolay yansA�tA�labilmesine olanak saAYlamA�AYtA�r.

UluslararasA� emtia fiyatlarA� 2017 yA�l genelinde yukarA� yA�nlA? bir eAYilim sergilemiAYtir. 2016 yA�lA�na kA�yasla ortalamada yA?zde 25 civarA�nda artA�AY kaydeden uluslararasA�A�metalA�ve petrol fiyatlarA�, maliyet kanalA�yla enflasyondaki yA?kseliAYin A�nemli belirleyicilerinden biri olmuAYtur. Gerek petrol ve diAYer girdi fiyatlarA�ndaki yA?kseliAY gerekse TA?rk lirasA�ndaki deAYer kaybA�nA�n yansA�malarA�yla, enerji grubunda yA�llA�kA�enflasyonA�bir A�nceki yA�la kA�yasla yA?kselmiAYtir.

2017 yA�lA�nda tA?ketici enflasyonundaki yA?kseliAYte A�ne A�A�kan bir diAYer unsur da gA�da fiyatlarA� olmuAYtur. Bir A�nceki yA�ldaki olumlu gA�rA?nA?mA?n aksine, hem iAYlenmiAY hem de iAYlenmemiAY gA�da grubunda yA�llA�kA�enflasyonA�yA�l genelinde yA?ksek seyretmiAYtir. TarA�m A?rA?nleri A?retici enflasyonu yA�lA� yA?zde 17,30 seviyesinde tamamlamA�AYtA�r. GA�da ve TarA�msal A?rA?n PiyasalarA� A�zleme Komitesia��nin aldA�AYA� tedbirler belirli gruplardaA�enflasyonA�baskA�larA�nA� sA�nA�rlamA�AY olsa da, maliyet unsurlarA�ndaki geliAYmeler, sektA�rel fiyat AYoklarA� ve turizm sektA�rA?ndeki toparlanma neticesinde gA�da grubu, yA�llA�k enflasyona tarihsel ortalamalarA�n A?zerinde bir katkA� yapmA�AYtA�r.

Hizmet enflasyonu yA�l genelinde kademeli bir artA�AY kaydetmiAYtir. Enflasyonun ulaAYmA�AY olduAYu yA?ksek seviye, baAYta eAYitim hizmetleri, kira gibi endeksleme davranA�AYA�nA�n gA?A�lA? olduAYu hizmet kalemlerinde enflasyonu olumsuz etkilemiAYtir. GA�da enflasyonundaki gA�rA?nA?m yemek hizmetleri kanalA�yla lokanta-otel grubu enflasyonunu yukarA� A�ekerken, TA?rk lirasA�ndaki deAYer kaybA� ve petrol fiyatlarA�ndaki artA�AYlara istinaden yA�l iA�inde A�nemli A�lA�A?de yA?kselen akaryakA�t fiyatlarA�, ulaAYtA�rma hizmetleri enflasyonundaki yA?kseliAYin temel sA?rA?kleyicisi olmuAYtur. TA?rk lirasA�ndaki deAYer kaybA� dA�viz kuru ile baAYlantA�lA� diAYer hizmet kalemlerinde de fiyat artA�AYlarA�nA� desteklemiAYtir. Hizmet enflasyonundaki gA�rA?nA?mde iA� talepteki gA?A�lA? seyrin de etkileri hissedilmiAYtir.

Bir A�nceki yA�la kA�yasla enflasyona katkA�sA� azalan tek alt grup, alkollA? iA�ecek ve tA?tA?n A?rA?nleri olmuAYtur. Bu geliAYmede Bakanlar Kurulu kararA� ile sigara ve diAYer tA?tA?n mamullerinden alA�nan maktu A�zel tA?ketim vergisinde otomatik mekanizma A�erA�evesinde A�ngA�rA?len artA�AYA�n yapA�lmamasA�nA�n olumlu etkileri izlenmiAYtir.

SonuA� olarak, 2017 yA�lA�nda maliyet yA�nlA? unsurlar baAYta olmak A?zere talep geliAYmeleri de enflasyonu arttA�rA�cA� yA�nde katkA� vermiAYtir. TA?rk lirasA�ndaki deAYer kaybA�, ithalat fiyatlarA�ndaki yA?kseliAY, gA�da fiyatlarA�ndaki geliAYmeler ve toplam talep koAYullarA�ndaki gA?A�lA? seyir enflasyonun hedefin A?zerinde gerA�ekleAYmesinde belirleyici olmuAYtur. AynA� zamanda orta vadeliA�enflasyonbeklentilerindeki yA?kseliAY ve fiyatlama davranA�AYlarA�ndaki bozulma daA�enflasyonA�gA�rA?nA?mA?nA? olumsuz etkilemiAYtir.

HEDEFE ULAAzMAK A�A�A�N ALINAN A�NLEMLER

TCMB, 2017 yA�lA� boyuncaA�enflasyonA�gA�rA?nA?mA?ndeki bozulmayA� sA�nA�rlamak amacA�yla parasal sA�kA�laAYmayA� kademeli olarak gA?A�lendirmiAYtir. 2016 yA�lA� ikinci yarA�sA�nda yaAYanan kA?resel ve jeopolitik A�nemli AYoklarA�n ardA�ndan 2017 yA�lA�nA�n baAYlarA�nda dA�viz kurlarA�nda yaAYanan oynaklA�k ve bu durumunA�enflasyonA�gA�rA?nA?mA? A?zerindeki etkisi, sene baAYA�ndakiA�para politikasA�A�kararlarA�nda belirleyici olmuAYtur. Bu kapsamda, 2017 yA�lA� Ocak ayA�A�Para PolitikasA� KuruluA�(PPK) toplantA�sA�ndaA�faizA�oranlarA�nda artA�AYa gidilmiAYtir. AyrA�ca, 2017 yA�lA� baAYA�nda dA�viz kuru piyasasA�nda gA�zlenen aAYA�rA�A�oynaklA�klarA�n fiyat istikrarA� ve finansal istikrar A?zerinde yaratabileceAYi olumsuz etkileri bertaraf etmek amacA�yla dinamik ve farklA�A�likiditeA�araA�larA�nA� da iA�eren bir A�erA�eve ortaya koyulmuAYtur. Bu baAYlamda, 12 Ocak 2017 tarihinden itibaren bir hafta vadeliA�repoA�ihalesi aA�A�lmamA�AYtA�r. Ocak ayA�nda bunlara ek olarak, dA�viz likiditesi yA�netiminde esneklik saAYlayacak bazA� A�nlemler alA�nmA�AYtA�r. Bu amaA�la,A�yabancA�A�paraA�zorunlu karAYA�lA�k oranlarA� tA?m vade dilimlerinde 50A�baz puanindirilmiAY, TA?rk lirasA� ve dA�viz likiditesi yA�netimindeki esnekliAYin ve araA� A�eAYitliliAYinin artA�rA�lmasA� amacA�yla 17 Ocak 2017 tarihinde TA?rk LirasA� DepolarA� KarAYA�lA�AYA� DA�viz DepolarA� PiyasasA� aA�A�lmA�AYtA�r. TCMB, dA�viz kuru geliAYmelerinin gecikmeli yansA�malarA�na dikkat A�ekerek GeA�A�LikiditePenceresi (GLP) borA� vermeA�faizA�oranA�nA� Mart ayA�nda yA?zde 11,75a��e, Nisan ayA�nda iseA�enflasyongA�rA?nA?mA?nA?n fiyatlama davranA�AYlarA�na dairA�riskA�oluAYturduAYu deAYerlendirmesi ile yA?zde 12,25a��e yA?kseltmiAYtir.

2017 yA�lA�nA�n ilk yarA�sA�nda alA�nan politika kararlarA� enflasyonist baskA�larA� hafifletmeyi hedeflemiAYtir. DiAYer taraftan, toplam talep veA�krediA�koAYullarA� enflasyondaki iyileAYmeyi geciktirmiAYtir. 2017 yA�lA�nA�n EylA?l-Ekim aylarA�nda,A�enflasyonA�veA�enflasyonA�beklentilerinin ulaAYtA�AYA� yA?ksek seviyelerin yanA� sA�ra A�ekirdekA�enflasyonA�gA�rA?nA?mA?nA?n de etkisiyle fiyatlama davranA�AYlarA�na dair risklerin devamA�na dikkat A�eken TCMB, yaptA�AYA� iletiAYimleA�paraA�politikasA�nA�n temkin dA?zeyini gA?A�lendirmiAYtir.

2017 yA�lA�nA�n KasA�m ayA�nda, jeopolitik risklerle birlikte gA�zlenen dA�viz kuru oynaklA�klarA� ve ekonomik temellerden uzaklaAYan fiyat oluAYumlarA�nA�n fiyat istikrarA� ve finansal istikrar A?zerinde yaratabileceAYi olumsuz etkileri bertaraf etmek amacA�yla bazA�A�likiditeA�tedbirleri alA�nmasA� ihtiyacA� doAYmuAYtur. Bu A�erA�evede, 22 KasA�m 2017 tarihinden itibaren fonlama maliyeti yA?zde 12,25 seviyesinde oluAYmuAYtur. Bunun yanA�nda, 6 KasA�m 2017 tarihinde Rezerv Opsiyonu MekanizmasA� kapsamA�nda dA�viz imkA?n oranA� A?st sA�nA�rA� yA?zde 60a��tan yA?zde 55a��e dA?AYA?rA?lmA?AY, tA?m dilim aralA�klarA� da 5a��er puan aAYaAYA� A�ekilerekA�bankacA�lA�kA�sistemine dA�viz likiditesi saAYlanmA�AYtA�r. Ek olarak,A�ihracatA�reeskontA�kredileri kapsamA�nda belirliA�krediA�geri A�demelerinin sabitlenen dA�viz kuru A?zerinden TA?rk lirasA� cinsinden yapA�labilmesine olanak tanA�nmasA� da piyasadaki dA�viz likiditesini destekleyen bir diAYer unsur olmuAYtur. TCMB, 20 KasA�m 2017 tarihinde reel sektA�rA?n dA�viz kuru riskinin etkin yA�netilmesi amacA�ylaA�TLA�UzlaAYmalA� Vadeli DA�viz SatA�m ihaleleri dA?zenlemeye baAYlamA�AYtA�r.

TCMB, AralA�k ayA� toplantA�sA�nda enflasyonun bulunduAYu yA?ksek seviyeler ile yaAYanan maliyet geliAYmelerinin beklentiler ve fiyatlama davranA�AYlarA�na dair riskleri artA�rdA�AYA�na vurgu yaparak parasal duruAYun bir miktar daha sA�kA�laAYtA�rA�lmasA�na karar vermiAY ve fonlama maliyetini yA?zde 12,75 seviyesine yA?kseltmiAYtir. 2017 yA�lA� boyuncaA�TCMBA�fonlamasA�nA�n bA?yA?k oranda tek kanaldan yapA�lmasA�na baAYlA� olarakA�paraA�politikasA�nA�n A�ngA�rA?lebilirliAYi A�nemli A�lA�A?de artmA�AYtA�r. TCMB, A�nA?mA?zdeki dA�nemde de, fiyat istikrarA�na ulaAYma amacA� doAYrultusundaA�likiditeA�araA�larA�nA� uygun bir bileAYimle ve A�ngA�rA?lebilirliAYi destekleyecek AYekilde kullanmaya devam edecektir. 2018 yA�lA� Ocak ayA� PPK toplantA�sA� kararA�nda da belirtildiAYi A?zere, A�nA?mA?zdeki dA�nemdeA�enflasyongA�rA?nA?mA?nde baz etkisi ve geA�ici faktA�rlerden baAYA�msA�z, belirgin bir iyileAYme ve hedeflerleA�uyumsaAYlanana kadarA�paraA�politikasA�ndaki sA�kA� duruAY kararlA�lA�kla sA?rdA?rA?lecektir.

Enflasyonu dA?AYA?rmeye odaklA�, sA�kA� bir politika duruAYu altA�nda, enflasyonun yA?zde 5 hedefine kademeli olarak yakA�nsayacaAYA�, 2018 yA�l sonunda yA?zde 7,9 olarak gerA�ekleAYeceAYi, 2019 yA�l sonunda yA?zde 6,5a��ye geriledikten sonra orta vadede yA?zde 5 dA?zeyinde istikrar kazanacaAYA� A�ngA�rA?lmektedir. Bu A�erA�evede enflasyonun, yA?zde 70 olasA�lA�kla, 2018 yA�lA� sonunda yA?zde 6,5 ile yA?zde 9,3 aralA�AYA�nda (orta noktasA� yA?zde 7,9), 2019 yA�lA� sonunda ise yA?zde 4,7 ile yA?zde 8,3 aralA�AYA�nda (orta noktasA� yA?zde 6,5) gerA�ekleAYeceAYi tahmin edilmektedir.

Birikimli dA�viz kuru etkilerinin ve ithalat fiyatlarA�nda 2017 yA�lA�nda gA�zlenen hA�zlA� artA�AYlarA�nA�enflasyonA�A?zerindeki etkilerinin kademeli olarak zayA�flayacak olmasA�nA�n, 2018 yA�lA�nda enflasyona dA?AYA?AY yA�nA?nde katkA� yapmasA� beklenmektedir. AyrA�ca, 2018 yA�lA�nda iktisadi faaliyet veA�kredibA?yA?mesinin daha A�lA�mlA� bir seyir izleyeceAYi A�ngA�rA?sA?ne ek olarakA�paraA�ve maliye politikalarA� arasA�nda gA?A�lA? bir AYekilde devam edecek eAYgA?dA?m dA?hilindeA�vergiA�ve yA�netilen/yA�nlendirilen fiyat ayarlamalarA�nA�n Orta Vadeli Program ile uyumlu seyredeceAYi bir makro politika A�erA�evesi de enflasyonun dA?AYA?AY sA?recini destekleyecektir.

SONUA�

A�nA?mA?zdeki dA�nemde TCMB, fiyat istikrarA� temel amacA� doAYrultusunda elindeki bA?tA?n araA�larA� kullanmaya veA�para politikasA�A�kararlarA�nA�A�enflasyonA�gA�rA?nA?mA?ne baAYlA� olarak vermeye devam edecektir.A�EnflasyonA�beklentileri, fiyatlama davranA�AYlarA� ve enflasyonu etkileyen diAYer unsurlardaki geliAYmelerA�TCMBA�tarafA�ndan yakA�ndan izlenerek ihtiyaA� duyulmasA� halinde ilave parasal sA�kA�laAYtA�rma yapA�labilecektir.

Enflasyon hedeflemesi rejiminde elde edilen tecrA?beler ve 2017 yA�lA� geliAYmeleri enflasyonla mA?cadelenin baAYarA�sA�nA�n artA�rA�lmasA� iA�in makro iktisadi politika tasarA�mA�nda bA?tA?ncA?l bir yaklaAYA�m benimsenmesinin A�nemine iAYaret etmektedir. Bu kapsamda, toplumun refah dA?zeyini A�nemli A�lA�A?de destekleyecek olan kalA�cA� fiyat istikrarA�na ulaAYA�labilmesi aA�A�sA�ndan kurumlar arasA� iAYbirliAYi ve koordinasyonun artA�rA�lmasA� ileA�paraA�ve maliye politikalarA� arasA�ndaki eAYgA?dA?mA?n sA?reklilik kazanmasA� A�nem taAYA�maktadA�r.

Son yA�llarda gA�zlenen AYoklar ve yapA�sal unsurlar enflasyonun halen hedefin A?zerinde ve oynak seyretmesine neden olmaktadA�r. Bu baAYlamda, TCMB, birA�ok farklA� boyutta ve sorunun kaynaAYA�na odaklA� A�abalarA�nA� diAYer kurumlar ile birlikte koordineli bir AYekilde sA?rdA?rmeyi amaA�lamakta olup enflasyonda ilave katA�lA�k ve oynaklA�AYa yol aA�an yapA�sal unsurlara yA�nelik A�alA�AYmalara katkA� sunmaya devam edecektir. AyrA�ca, A?retimde ithal girdi oranA�nA�n azaltA�larak yurt iA�i katma deAYerin artA�rA�lmasA� ve dA�viz kuru riskinin finansal istikrar odaklA� bir perspektifle yA�netilmesine dair A�alA�AYmalar daA�paraA�politikasA�nA�n etkinliAYine ve enflasyonla mA?cadeleye A�nemli katkA�da bulunacaktA�r. Son olarak, rekabet ve verimliliAYin artA�rA�lmasA�na yA�nelik yapA�sal reformlarA�n orta vadede kalA�cA� fiyat istikrarA�nA�n saAYlanmasA� bakA�mA�ndan faydalA� olacaAYA� deAYerlendirilmektedir.

Enflasyon veA�paraA�politikasA�na dair geliAYmeler ile orta vadeli tahminlerimizi daha kapsamlA� olarak ele alan ve bugA?n internet sayfamA�zda yayA�mlanan 2018 OcakA�EnflasyonA�Raporu iliAYikte bilginize sunulmaktadA�r.”

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

PİYASALARDA SON DURUM

 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -

EN ÇOK KAZANANLAR

  EN ÇOK KAYBEDENLER

   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

    BUGÜN 1000TL NE OLDU?

    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN